Många skyddade skogar sköts dåligt – NSD

Micke Larsson/TT
11:24 | 2019-10-05
Det finns omkring 13 500 mindre skogsområden som skyddats av Skogsstyrelsen genom biotopskydd eller naturvårdsavtal med markägaren. Nu har de allra flesta av dessa, mer än 90 procent, besökts i en stor inventering av natu… [+1981 chars]