Tjänstebilen blir dyrare från nyår 2020 – men det finns kryphål – Svenska Dagbladet

Under sensommaren har det bubblat och jäst av lobbyverksamhet och öppet kampanjande från bilbranschen i Sverige. I skottgluggen har steg två i skattesystemet bonus-malus funnits.
Det som branschorganisationen Bil Sweden har ifrågasatt är att den tuffare norm… [+233 chars]