Detaljen som kan stoppa kommunens satsning – kkuriren.se

David Gagnert Dalgren
06:58 | 2019-10-05
I mitten på juni i år meddelade Volvo att de kommer att flytta sin verksamhet från Drottninggatan i centrala Flen till Taljaområdet. Samtidigt klubbade fullmäktige igenom kommunens köp av Volvotomten för 74 miljoner … [+2107 chars]