Barnmorska – en utbildning som ger jobb – Svenska Dagbladet

För första gången har Arbetsförmedlingen gjort en beräkning som visar hur många personer med efterfrågad kompetens som det kommer att saknas på arbetsmarknaden om fem år. Bristen beräknas bli 100 000 personer och det är hälso- och sjukvård tillsammans med ped… [+554 chars]