EU-böter i miljonklassen väntar Ikea – Dagens Industri

Det är EU-kommissionen som kommer att begära detta efter att ha utrett bolaget i två år. Granskningen väntas bli avslutad framåt årsskiftet.
Utredningen av Ikeaär en del av den granskning EU bedriver mot multinationella företag rörande skatteflykt.