Facket: ”Känslomässigt jobbigt att lämna Volvo Cars” – Dagens Industri

För Volvo Cars anställda är planerna på en sammanslagning för motorenheterna både nya och oväntade. Facken ska ta hjälp av en löntagarkonsult.
Det är vi som sitter på den mesta kompetensen och vi måste förhandla om villkoren, säger Glenn Bergström, ordförand… [+40 chars]