Färsk prognos: Tuffare arbetsmarknad väntar kommunikatörer – Resume

Varje höst kommer Arbetsförmedlingen med en prognos som visar vart jobbet finns inom de närmaste åren. Den senaste prognosen som släpps under måndagen visar att det kommer saknas 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar om fem år. 
På… [+1270 chars]