Finns det inga regler för reklam? – kkuriren.se

Låt varningsklockorna ringa
05:05 | 2019-10-07
Insändare Finns det inga regler för vad reklamen får lova? Eller är det lagligt att lova vad som helst? Tandkräm X gör dina tänder vita efter bara en borstning. Medlet X gör ditt hår fylligt och tjockare. Ansik… [+462 chars]