Frontoffice säljer i Quickbit för 11,1 miljoner kronor – Breakit

Investeringsbolaget Frontoffice har sålt 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner i portföljbolaget Quickbit. Köpeskillingen blev 11,1 miljoner kronor med en vinst på 10,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en totalavkastning på drygt 1 100 procent. Avyttr… [+1380 chars]