Här är Carnegieförvaltarnas favoritaktier – Privata Affärer

En av månadens bättre aktier enligt Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond, är det ständigt missförstådda Skanska, vars värdering är för låg givet den senaste kursuppgången. Bolaget värderas nu bara till 80 miljarder kr, vilket motsvarar fastighete… [+1936 chars]