Här är den första jämställda branschen på börsen – Dagens Nyheter

Fastighetssektorn är den första jämställda branschen på börsen. Det konstateras i den årliga Allbright-rapporten, där jämställdheten i Sveriges börsbolag kartläggs. 
Branschen har under lång tid arbetat aktivt med jämställdhet, där både arbetsgivarorganisat… [+2288 chars]