Hushållens optimism om bopriserna stiger – Dagens Industri

SEB:s boprisindaktor visar på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser. I oktober landade indikatorn på 46 vilket var en ökning från 38 i september. De svenska hushållens syn på bostadspriserna tar ny fart och … [+662 chars]