Liten uppgång på bostadsmarknaden – Göteborgs-Posten

De senaste månaderna har präglats av något stigande bostadspriser och septembersiffrorna följer den trenden. Överlag märks uppgångar på bostadsmarknaden, om än med försiktiga steg. I riket uppgår nu ökningen till tre procent jämfört med för ett år sedan.
“Bo… [+1049 chars]