Mellby Gård i mål – köper ut Kappahl från börsen – Svenska Dagbladet

Mellby Gård har uppnått ett ägande på 91,5 procent i Kappahl och fullföljer därmed budet på klädbolaget.
Med ett innehav på över 90 procent har Mellby Gård enligt Aktiebolagslagen rätt att tvångsinlösa de aktier i Kappahl som de ännu inte äger. Detta kommer … [+121 chars]