Moodys: Stabila utsikter för svenska banker – Göteborgs-Posten

Stabila förhållanden och små kreditförluster gör att utsikterna för den svenska banksektorn ser goda ut, enligt ratinginstitutet Moody’s Investors Service.
Positivt för bankernas kreditbetyg är även att de uppfyller högt ställda kapitalkrav och har en stark … [+754 chars]