Moodys: Stabila utsikter för svenska banker – Sydsvenskan

Ekonomi7 oktober 2019 11:52
Stabila förhållanden och små kreditförluster gör att utsikterna för den svenska banksektorn ser goda ut, enligt ratinginstitutet Moody’s Investors Service.
Positivt för bankernas kreditbetyg är även att de uppfyller högt ställda … [+795 chars]