Norge nallar mindre ur oljefonden – Ekonomi – helagotland.se

TT-NTB-Reuters
11:20 | 2019-10-07
För 2019 års budget användes 246,2 miljarder eller 2,9 procent av fondvärdet.
Tillväxtprognoserna för 2019 och 2020 lämnas i höstbudgeten oförändrade jämfört med vårbudgeten, på 2,7 respektive 2,5 procent. Samtidigt fortsä… [+1329 chars]