Ny rapport: ”Svenska börsbolag har stagnerat på jämställdhetstrappan” – Market

En procentenhet så mycket har jämställdheten gått framåt i de svenska börsbolagen sedan förra året enligt Allbrights rapport.
Förklaringen finns i det stora antal bolag som inte alls kommit framåt i jämställdheten.
Även om antalet jämställda bolag på gröna… [+2045 chars]