Pressmeddelande: Bublar Group får order från Saab på en virtuell utbildningsmodul – Breakit

Avancerade träningsprogram, där scenariosimuleringar baserade på verkligheten används, ökar effektiviteten och produktiviteten vid tränings- och utbildningstillfällena.
“Saab verkar på en global marknad med världsledande produkter, tjänster och lösningar där… [+2015 chars]