Skattesmäll hotar Ikea – Dagens Nyheter

Skattesmällen som befaras härrör från en tvåårig EU-utredning av vad som misstänks vara konkurrenshämmande skatteuppgörelser mellan länder och multinationella företag.
Inter Ikea hanterar bland annat Ikeas så kallade franchiseverksamhet, som drar in avgifter… [+356 chars]