Ving har kniven mot strupen – resegarantier för halv miljard förfaller – Svenska Dagbladet

Strax före konkursen i Thomas Cook återkallades resegarantier hos svenska Ving motsvarande 534 miljoner kronor. Därmed råder just nu oklarhet om de garantier som svenska Ving enligt lag måste ha för att kunna sälja resor.
Enligt den verksamhetsplanering som… [+251 chars]