Ålandsbanken höjer vinstprognosen – Realtid.se

Ålandsbanken förväntar sig ett bättre rörelseresultat för år 2019 än vad man tidigare har kommunicerat.Den 8 februari 2019, i samband med att Ålandsbankens bokslutskommuniké för 2018 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2019. Då var för… [+904 chars]