Beslutet om prideflaggan JO-anmäls – Upsala Nya Tidning

Felix Wedjesjö
20:33 | 2019-10-07
I anmälan ifrågasätts om kulturnämndens beslut verkligen är tillåtet, eftersom det enligt anmälaren rör sig om en flagga för civila intresseorganisationer och har beskrivits som en protest mot kommunfullmäktige i Sölvesborg… [+707 chars]