FI-chef avslutade bankgranskning vid sidbyte – Svenska Dagbladet

I samband med att det i mitten av september blev känt att Handelsbanken rekryterat Martin Noréus till en toppost på banken dök genast frågan om jäv upp på bordet och det lämpliga i sidbytet. Noréus var förutom ställföreträdande generaldirektör även chef för a… [+364 chars]