Geely stärker sitt grepp om Volvo Cars – Expressen

Volvo Cars är redan helkinesiskt, men blir nu betydligt mindre svenskt. Fram till nu har Volvo och Geely varit två relativt åtskilda bolag. Huvudägaren Geely Holding och ägaren Li Shufu har visat respekt gentemot Volvos varumärke och inte agerat för att på nå… [+3075 chars]