Gemensam nordisk granskning av riktad reklam – Göteborgs-Posten

De nordiska konsumentombudsmännen ska utöka sitt samarbete för att granska riktad reklam hårdare, skriver Dagens Nyheter.
När Konsumentverket granskar traditionell reklam är den utformad på samma sätt för alla exempelvis tv-reklam ser likadan ut för myndighe… [+525 chars]