Högre produktion i näringslivet – Göteborgs-Posten

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,6 procent i augusti jämfört med juli, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 2,9 procent.
Industrins produktion var … [+281 chars]