Inflationen väntas landa på treårslägsta – Affärsvärlden

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,2 procent i september – den lägsta inflationen sedan 2016 och långt under Riksbankens mål i detta det sista KPI-utfallet inför Riksbankens räntemöte i oktober.Det framgår av Infront Datas prognosenkät.
I au… [+3218 chars]