Katastrofsiffror för Boeing – och flygförbudet kan förlängas – Dagens Industri

Den amerikanska flygtillverkaren levererade totalt 63 flygplan i det tredje kvartalet, som avser juli till och med september i bolagets brutna räkenskapsår. Siffran är en kraftig försämring jämfört med det tredje kvartalet i fjol då Boeing levererade totalt 1… [+752 chars]