Kunskap om förlossningsskador ska öka – Göteborgs-Posten

Regeringen kommer att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram nya kunskapsunderlag.
Syftet är att förstärka kunskapen om både förlossningsskador, kejsarsnitt och graviditetskomplikationer. Se till att vi har bästa tänkbara… [+1246 chars]