Minskad orderingång till industrin – Affärsvärlden

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,8 procent i augusti, jämfört med månaden före, enligt SCB.Orderingången från hemmamarknaden steg 1,6 procent medan exportorderingången sjönk 2,0 procent.
Jämfört med samma månad föregå… [+320 chars]