Myrorna vill minska personalens arbetstid – Dagen.se

Överskottet från Myrornas verksamhet går till Frälsningsarméns projekt för människor i utsatthet.
Enligt Caisa Ingemarsdotter, försäljningschef på Myrorna, är neddragningarna nödvändiga för att kedjan ska kunna leverera den avkastning som Frälsningsarmén krä… [+392 chars]