Så pressar effekten av biobränsle i bensinen upp priset – Expressen

Sveriges högt uppsatta klimatmål märks bland annat i reduktionsplikten, som innebär att minskade utsläpp ska nås via stegvis ökad inblandning av biodrivmedel i bensinen och dieseln.
I år är reduktionsplikten satt till 2,6 procent, nästa år är den fastställd … [+3762 chars]