Akut miljöfarligt vrak utanför Öland ska tömmas på olja – Expressen

Finnbirch, som förliste 2006, är ett av ett 30-tal vrak längs den svenska kusten som bedöms utgöra en akut miljöfara eftersom de innehåller stora mängder olja som riskerar att läcka ut. Totalt finns 300 vrak som klassas som miljöfarliga.
I december 2018 uppt… [+448 chars]