Ekobrott vanliga i bostadsrättsföreningar – Blt

Tolv procent av alla bostadsrättföreningar har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, enligt en rapport som konsultföretaget Sweco har tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna.
Det betyder att 3 000 föreningar me… [+525 chars]