Förbättrat Kappahl – fortsatt översyn av organisation och butikslägen – Dagens Handel

I bokslutsrapporten för helåret 2018/19 skriver koncernen att året “präglats av intensivt arbete för att möta hård konkurrens och vikande besökssiffror”.
Läs också: Kappahl nu i Mellby gårds händer
Försäljningen ökande under fjärde kvartalet med 6,7 procent… [+2396 chars]