Här är Sverigefonderna som fått ändrad rating av Morningstar – Privata Affärer

Det är Fonder Direkt som gått igenom vilka fonder med placeringsinriktning Sverige som nyligen fått ändrad totalrating av Morningstar. Ratingen är baserad på historiska utvecklingen för fondens andelskurs de senaste åren.
Inom kategorierna jämförs varje fond… [+3125 chars]