Johanna Kull: Detta betyder KI-rapporten för din ekonomi – Expressen

Vilka är de viktigaste privatekonomiska beskeden i Konjunkturinstitutets prognos?
Prognosen om dämpade löneökningar kommande åren är det som påverkar flest. Det är dock inga stora förändringar utan sammantaget bedöms löneökningarna stiga i ungefär samma tak… [+2822 chars]