KI: Mörk rapport om svenska ekonomin – högkonjunkturen över – Expressen

BNP väntas öka med 1,2 procent i år och 1,1 procent nästa år. I prognosuppdateringen i augusti spådde KI en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år.
KI konstaterar att den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunktu… [+3359 chars]