Kursraketen fyller på kassan – Börsen – Veckans Affärer

Styrelsen för Greater Than har beslutat om en riktad nyemission till ett fåtal investerare Carn Capital, Lan Invest och Keel Capital.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Den riktade nyemissionen omfattar 408.367 aktier till en teckningskurs om 66 kronor per… [+1088 chars]