Miljarder betalas ut felaktigt – Sydsvenskan

Delegation för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är tillsatt av regeringen.
Ordförande är Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och tidigare riksdagsledamot (S) och biträdande finansminister.
Uppdraget är att motverka felutbetalninga… [+642 chars]