Naturvårdsverket skärper tonen: Sluta mata vildsvinen! – tranastidning.se

Vildsvinen orsakar allt större problem både för jordbruket, i trafiken och i samhället i övrigt, allt eftersom stammen växer.
Naturvårdsverket har tagit fram en ny förvaltningsplan för vildsvinsstammen, och vill komma till rätta med problemen.
Nu har vi sa… [+2596 chars]