Ökat nordiskt samarbete mellan KO – Dagens Nyheter

Konsumentverket har problem med att granska företag som använder sig av individanpassad reklam. Marknadsföringen bygger på insamlade personuppgifter och ser därför olika ut för varje konsument.
Det är en utmaning för oss med anpassad reklam som företag rikt… [+1749 chars]