Oscar Properties föreslår preferensaktieutbyte och företrädesemission 4 min – Dagens Industri

Bostadsutvecklaren Oscar Properties kallar till en extra bolagsstämma för att besluta om ett utbyte av preferensaktier samt en företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande. Stamaktien rasar tvåsiffrigt efter beskedet medan preferensaktierna rusar. E… [+1506 chars]