Regeringen ser över om det krävs åtgärder när ekonomin bromsar in – Dagens Nyheter

KI sänker den svenska tillväxtprognosen kraftigt, både för i år och nästa år. Myndighetens ekonomer ser samtidigt en minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet i glaskulan.
Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att KI pekar ut stöd till kommuner o… [+1331 chars]