Så mycket sänker statliga bolånejätten boräntorna idag – lägsta räntan nu under 1% – Veckans Affärer

Statliga bolånejätten SBAB har beslutat sig för att sänka sina bolåneräntor för längre räntetid. Räntan sänks med 0,1-0,3 procentenheter.
Sänkningen rör 1, 2, 3, 4, 5, 7 samt 10 års räntebindningstid.
SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 17 september.
“Se… [+519 chars]