SBAB sänker räntorna på sina bundna bostadslån | Bostad – Expressen

SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit, vilket har medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat, uppger SBAB.
Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att d… [+1474 chars]