Sverige bland de bästa på konkurrenskraft – Svenska Dagbladet

GENÈVE Sverige klättrar upp ett pinnhål i årets Global Competitiveness Report från World Economic Forum som publiceras på onsdagen. Svensk konkurrenskraft klassas nu som världens åttonde bästa, från att ha legat på nionde plats 2018. Det är flera år i rad som… [+393 chars]