Uppåt på börsen – Affärsvärlden

Stockholmsbörsen lyckades börja onsdagen med en liten uppgång, i linje med utvecklingen i övriga Europa där flertalet börser steg något efter klockan 9.Konjunkturinstitutet, KI, har sänkt sina tillväxtprognoser för den svenska ekonomin gällande 2019 och 2020,… [+3210 chars]