Ännu en dansk bank inför minusränta – Dagens Nyheter

Med ett stort inlåningsöverskott innebär det negativa ränteläget kostnader på åtskilliga miljoner danska kronor varje månad för Nordnet, uppger bolaget. 
Negativa räntor är inte något övergående på kort sikt, skriver Nordnets Danmarkschef Anne Buchardt som n… [+375 chars]